top of page

Ons milieu

“Klimaatverandering kent twee oorzaken, Ontbossing en een abrupte Co2 toename:”

— Het Wereld Natuur Fonds

Lisopack is zeer betrokken bij duurzaamheid en milieu. Lisopack roept de wereld op om samen te werken aan beter ondernemen, een betere samenleving en een beter milieu. Volgens het Wereldnatuurfonds is de oorzaak achter klimaatverandering de ontbossing van de wereld en de abrupte Co2 toename wegens het opwekken van energie middels fossiele brandstoffen. Door bewust te kiezen voor oplossingen die van invloed zijn op het probleem helpen we onszelf en onze wereld graag.

Lisopack laat graag zien hoe zij haar bijdrage levert aan een beter milieu en klimaat:

  • Airpop® wordt gefabriceerd uit een restproduct dat vrij komt bij de winning van fossiele brandstoffen. In plaats dat dit restproduct ongecontroleerd vrij komt in de natuur, wordt dit materiaal gebruikt om een product te maken "AIRPOP".

  • Airpop® heeft een goede isolerende werking en zorgt er voor een afname in het gemiddeld energieverbruik per persoon. 

  • Het afval dat vrijkomt wordt voor 100% gerecycled. Hier zijn diverse mogelijkheden:

    • Het terug verwerken in de grondstoffen.

    • Het gebruiken als grondverbeteraar, lichtbeton, afvullen van zitzakken.

Biofoam®

BioFoam® is het eerste bio-based en composteerbare schuim met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de eigenschappen en vormvrijheid van EPS ook bekend als Airpop®. Lisopack heeft de exclusiviteit verworven voor het na klantspecificatie verwerken van BioFoam®  hiermee kunnen we een product aanbieden in een belangrijk marktsegment.

 Als eerste Cradle to CradleCM gecertificeerd verpakkingsmateriaal
BioFoam® is wereldwijd de eerste biologische schuimverpakking die het Cradle to CradleCM certificaat heeft verkregen! Biofoam® producten kan oneindig vaak worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies terwijl de uitstoot van Co2 sterk wordt verminderd.  Met de nieuwste ontwikkelingen verwachten we een Co2 neutraal verpakkingsmateriaal. Airpop® verbruikt momenteel het minste energie van alle verpakkingsmaterialen. Met Biofoam® verlagen we de uitstoot van Co2 nog meer. Dit komt onder meer doordat Co2 wordt toegepast bij de productie van Biofoam®.

 

De basis voor Cradle to CradleCM verpakkingen en technische toepassingen
BioFoam® is in alle toepassingen duurzaam en langdurig te gebruiken.

BioFoam® wordt toegepast in zowel vormdelen als in (contour)gesneden

producten. Hierdoor ontstaat een breed scala aan technische producten en

verpakkingsoplossingen met een ongekende vormvrijheid. Vanuit diverse sectoren

is vraag onstaan naar het bio-based en composteerbare schuim.

“De kwaliteit van vandaag is het succes van morgen”

bottom of page