top of page

ClimCon ontwikkelt klimaat beheersende verpakkingen en handelt in gerelateerde producten. Met haar assortiment worden temperatuurgevoelige goederen tijdens transport beschermt tegen onderhevige temperatuurverschillen van buitenaf. Het streven van ClimCon is om een klimaatbeheersende verpakking te ontwikkelen die zelfstandig haar temperatuur constant houdt met behulp van schone energie.

“Controlling the climate by Climate Control”
ClimPack
Koel elementen
ClimPower
Data loggers
ClimLog

ClimPack is gespecialiseerd in onderscheidend te zijn. Door het scheiden van twee temperatuurzones in de klimaat beheersende verpakking. Door het integreren van nieuwe innovatieve nanotechnologie. Door haar focus continu op prijs/kwaliteit te hebben. Door snel en betrouwbaar te leveren.

ClimPower zorgt voor balans. Balans binnen de klimaat beheersende verpakking maar ook balans voor het klimaat. ClimCon gaat zich inzetten in het mogelijk maken van schone energiesystemen om de temperatuur in de klimaat beheersende verpakking constant te houden met behulp van nano technologische innovaties.

ClimLog is erop gericht om uw transport temperatuur te registeren en hiermee uw koelketen te verbeteren. Tegenwoordig mag informatie niets kosten en kan veel zeggen. Omdat de houdbaarheid van gevoelige producten in relatie met de temperatuur heel dicht bij elkaar ligt is het belangrijk deze accuraat wordt gemeten door een temperatuurmeter. ClimLog is een tool en de wetenschap om uw geconditioneerd vervoer naar een hoger niveau te tillen. 

bottom of page